AI-Test. Content herschrijven naar andere doelgroepen?
Lukt al goed, als je ‘t goed doet.

In theorie kunnen we met AI in een paar seconden expert-teksten laten herschrijven naar artikels voor een ruim publiek. Maar hoe goed zijn die rewritings al in de praktijk? Hoe scoren de verschillende platforms? En welke valkuilen zijn er?
In theorie kunnen we met AI in een paar seconden expert-teksten laten herschrijven naar artikels voor een ruim publiek. Maar hoe goed zijn die rewritings al in de praktijk? Hoe scoren de verschillende platforms? En welke valkuilen zijn er?

We hebben de vijf grote platforms getest.

Hoe scoren ChatGPT, Mistral, Copilot, Claude en Gemini?

Hoe ver moesten we de prompts verfijnen vooraleer we goede resultaten hadden?

Heeft het zin om een privé GPT te maken in ChatGPT4?

Hoeveel werk heeft de eindredacteur nog aan de AI-rewriting?

Welke verdere stappen zien we in de nabije toekomst?