Het medewerkersmagazine Golfslag is een menselijk en aantrekkelijk magazine voor iedereen die in de haven actief is. Dat betekent allerminst dat er geen plaats is voor inhoud. Door de boodschap op een doordachte manier te brengen naar aanpak, vorm én inhoud, wordt het magazine juist als heel relevant ervaren.