logoastridtest

www.astriddirect.be is het kruispunt voor alle contentstromen van ASTRID. Gebruikers vinden er actuele dossiers en nieuwsberichten op maat. De content is visueel aantrekkelijk op zowel pc, tablet als smartphone.

Voor alle devices ligt de focus op recent vernieuwde content en op interactiviteit. We maken het de gebruiker zo makkelijk mogelijk om feedback te geven en voorzien heel wat actiestimuli om surfers naar andere touchpoints te leiden.

De maandelijks nieuwsbrief haalt een CTR-score van ongeveer 20 procent. In de nieuwsbrief bundelen we content die we gedurende de voorafgaande weken gecreëerd hebben op basis van ons content plan.

 


Viermaal per jaar geeft Astrid het printmagazine Switch uit. Op een handig klein formaat in de buurt van A5 bieden we de lezer inspiratie, verdieping, verbinding en ontspanning.

Extra
Voor ASTRID realiseren we ook heel wat eenmalige content binnen een raamcontract:

  • Witboek: ASTRID van A tot Z
  • Content voor persmappen, brochures, folders, banners